Microsoft 365 (tên cũ Office 365)

Đón đầu xu hướng mới với các ứng dụng mới nhất trên nền tảng AI:​

  • Tạo tài liệu truyền cảm hứng với các tính năng trợ giúp thông minh trong Word, Excel & PowerPoint​
  • Lưu tối đa 500.000 ảnh* & tệp với 1 TB dung lượng lưu trữ đám mây OneDrive (*giả sử kích thước tệp là 2MB)​
  • Tận hưởng trải nghiệm email và lịch không quảng cáo với Outlook

Giá trị cao cấp

Logo Word Logo Excel Logo PowerPoint Logo OneNote Logo Outlook Logo OneDrive Logo Skype

Sử dụng Microsoft 365 trên máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng và điện thoại của bạn.

Logo máy tính để bàn Logo máy tính xách tay Logo máy tính bảng Logo điện thoại

Microsoft 365 tương thích với Windows, macOS, iOS và Android.

Logo Windows Logo máy Mac Logo Android