SEO Tool Cá nhân

200.000

SEO Tool Cá nhân

200.000

Danh mục:

Thông tin

  • Sau khi thanh toán hoàn tất, truy cập: https://shop.aedigi.com/bo-tool-seo-pro/ để xem hướng dẫn

Link truy cập trang danh sách tài khoản sau khi thanh toán thành công: Bộ SEO TOOL

Gói mua chung Ahrefs và các công cụ SEO bao gồm các công cụ nổi và đắt đỏ trên thế giới về SEO như: Ahrefs, KeywordTool, Majestic, MOZ, Alexa, Grammarly, Buzzsumo, Vyond …… *Khuyến mãi thêm một số công cụ về thiết kế và công cụ khác như: Thiết kế logo banner, logo, áp phích Canva Pro, Crello (có thiết kế ảnh động)

Ahrefs

Moz

Alexa

Keywordtool

Keyword Keg

Keyword Relever

Ispionage

Serpstart

Storybase

Buzzsumo

Spyfu

Raven

Majestic

Woorank

Seoprofiler

Article Builder

Spin Rewriter

Grammarly

Wordai

Article Froge

Vyond

Domcop

Copywritely

Crello

Wordtracker

Indexification

Videoblocks

Audioblocks

Graphicstock

Picktochart

Picmonkey

Stockunlimited

Canva

Magisto

Amztracker

Animoto

Lucidchart

Unbounce

Junglescout

Crazzy Egg

Getstencil

Congetive SEO

Longtail Pro

Chi tiết bộ công cụ: https://aedigi.com/mua-chung-ahrefs-va-cac-cong-cu-seo/