Chương trình giới thiệu bạn bè Affiliate

Giới thiệu AEDIGI Shop cho bạn bè để nhận hoa hồng từ 5-40% tùy theo sản phẩm.

Chương trình giới thiệu AEDIGI Shop cho bạn bè là một chương trình giúp cho bạn có thể giúp bạn bè của mình tiếp cận  sản phẩm rộng lớn từ AEDIGI

Bên cạnh đó giúp bạn dễ dàng gia tăng doanh thu bằng cách chia sẻ link tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ của shop.aedigi.com trên mạng xã hội.

 Thanh toán linh hoạt: Chỉ cần đạt ngưỡng 100.000, bạn có thể nhận thanh toán cộng tác viên thông qua chuyển khoản ngân hàng hoặc momo với thời gian làm việc chỉ từ 1- 2 ngày.

banner cam