Danh mục sản phẩm Backup Plugins

Hiển thị tất cả 14 kết quả

Backup wordpress là quá trình sao lưu toàn bộ dữ liệu mã nguồn website WordPress của bạn, rồi cất ở một nơi nào đó. Đồng thời, bạn cũng xuất cơ sở dữ liệu (database) ra thành một tập tin .sql để lưu lại. Trong trường hợp website phát sinh lỗi, bạn hoàn toàn có thể sử dụng hệ thống file lưu này để Backup lại website, giúp chúng hoạt động ổn định trở lại…

Chat Facebook