Danh mục sản phẩm Gravity Perks

Hiển thị 1–24 của 35 kết quả

Đặc quyền Đăng nhập tự động cho phép bạn phù hợp với cơ học đưa người vào sau khi đăng ký lưu giữ đó (thông qua Biểu mẫu trọng lực) để bắt chước trang web của bạn. Ngoài ra, đặc quyền này duy trì xác nhận hình dạng hiện có cho phép bạn hiển thị xác nhận nội dung văn bản, chuyển hướng phù hợp với trang WordPress, nhưng chuyển hướng theo URL mà không cần nỗ lực thêm.

Chat Facebook