Lưu ý: Hiện cách sản phẩm không sử dụng được các template sẵn có, nhưng tính năng khác vẫn hoạt động bình thường. Vui lòng cân nhắc trước khi mua
  • 140+ Teamplate có sẵn cho bạn lựa chọn
  • Full Visual Editor: Giúp bạn dễ dàng chỉnh sửa Slider một cách dễ dàng nhất
  • Tương thích với mọi thiết bị
  • Media / Soical Feed Support
  • Được tối ưu cho tốc độ cao