Hiện HMA 1 thiết bị đã hết, bạn có thể đăng ký HMA 5 thiết bị với giá 60.000đ tại đây

Quan trọng: Sản phẩm chỉ sử dụng trên 1 thiết bị tại 1 thời điểm.

Hạn sử dụng của sản phẩm KHÔNG cộng dồn khi mua số lượng nhiều sản phẩm.

Quý khách vui lòng không đổi mật khẩu khi sử dụng.

Hiện HMA 1 thiết bị đã hết, bạn có thể đăng ký HMA 5 thiết bị với giá 60.000đ tại đây

Thực hiện theo hướng dẫn sau để thanh toán:

Bước 1: Mở ứng dụng MoMo để thanh toán

Bước 2: Chọn “Thanh Toán” và quét mã QR code tại hướng dẫn này

Bước 3: Hoàn thành các bước thanh toán theo hướng dẫn và đợi AEDIGI xử lí trong giây lát

Vui lòng đợi trong giây lát…