Với bộ công cụ SEO Basic

Dùng trên VPS bạn xem tại link: https://shop.aedigi.com/bo-tool-seo-pro/

Với bộ công cụ SEO Pro dùng trực tiếp

Tải xuống trình duyệt Chrome

https://www.google.com/intl/vi_vn/chrome/

Cài đặt và mở trình duyệt Chrome

Đăng nhập

https://seotooladda.com/user/login.php

Tài khoản và mật khẩu đã được cấp sẵn

Cài 2 addon Chrome theo 2 link sau (lưu ý phải cài cả 2 link)

https://seotooladda.com/user/in/plugin1.php

https://seotooladda.com/user/in/plugin2.php


Nếu bạn muốn đơn giản hơn có thể tải bản Portable đã cài sẵn plugin để sử dụng luôn:

https://drive.google.com/file/d/1zydhxH0K7zq9ji38vW-Cpovn1xx5VF-3/view?usp=sharing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.