Hướng dẫn sử dụng gói SEO PRO

Với bộ công cụ SEO Pro dùng trực tiếp

Bộ công cụ này chỉ dùng trên trình duyệt Chrome

Nếu bạn chưa có, cần tải tại

https://www.google.com/intl/vi_vn/chrome/

Cài đặt và mở trình duyệt Chrome

Đăng nhập

https://seotooladda.com/user/login.php

Tài khoản và mật khẩu đã được cấp sẵn

Cài 2 addon Chrome theo 2 link sau (lưu ý phải cài cả 2 link)

https://seotooladda.com/user/in/plugin1.php

https://seotooladda.com/user/in/plugin2.php


Nếu bạn muốn đơn giản hơn có thể tải bản Portable đã cài sẵn plugin để sử dụng luôn:

https://drive.google.com/file/d/1zydhxH0K7zq9ji38vW-Cpovn1xx5VF-3/view?usp=sharing

Với bộ công cụ SEO Basic

Dùng trên VPS bạn xem tại link: https://shop.aedigi.com/bo-tool-seo-pro/

Cần đăng nhập tài khoản mật khẩu đã tạo trên trang shop.aedigi.com để sửa dụng (không phải tài khoản mật khẩu gói SEO Pro)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.